اتاق خواب بی اعتمادی ضرب المثل حافظه اعتماد

اتاق خواب: بی اعتمادی ضرب المثل حافظه اعتماد سخنان ضد و نقیض کم حافظه بودن پر حرف بودن حرکات اضافی بدن

30 ساعت پرسه با جسد مقتول در شهر

مرد جوان که دوستش را با ضربه گلدان کشته و جسد او را 30 ساعت در صندوق عقب خودرویش گذاشته بود و در شهر زنجان می‌گشت، به‌دلیل عذاب وجدان تسلیم شد.  ..

ادامه مطلب

دلدادگی به یک دختر، دليل درگیری و قتل

تصاحب علاقه دختر جوان انگیزه‌ای بود که باعث درگیری دو پسر شد و با قتل یکی از آنها، دیگری به دادگاه کشانده ‌شد. به گزارش گروه وبگردی گروه تحر..

ادامه مطلب