اتاق خواب بی اعتمادی ضرب المثل حافظه اعتماد

اتاق خواب: بی اعتمادی ضرب المثل حافظه اعتماد سخنان ضد و نقیض کم حافظه بودن پر حرف بودن حرکات اضافی بدن

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری لزوم تشكيل شرکت تئاتر ، تغيير مديريت در تئاترشهر

مراسم توديع و معارفه مديران سابق و جديد مجموعه تئاتر شهر پشت درهاي بسته، دور از چشم خبرنگاران به صورت خصوصي برگزار شد ولی روابط عمومي اداره كل هنرهاي نمايشي با

لزوم تشكيل شرکت تئاتر ، تغيير مديريت در تئاترشهر

تغيير مديريت در تئاترشهر/ لزوم تشكيل شرکت تئاتر

عبارات مهم : تئاتر

مراسم توديع و معارفه مديران سابق و جديد مجموعه تئاتر شهر پشت درهاي بسته، دور از چشم خبرنگاران به صورت خصوصي برگزار شد ولی روابط عمومي اداره كل هنرهاي نمايشي با ارسال گزارش كامل اين جلسه امكاني به دست داد تا يك بار ديگر با مساله اي مهم در تئاتر شهر مواجه شويم. به اين دليل كه معمولا سابقه نداشته پيمان شريعتي گلايه هاي خود را در طول دوران مسووليت رسانه اي كند ولی در آخرين روز حضور به عنوان مدير تئاترشهر آخر قفل سكوت شكست. او راجع به بازسازي تئاتر شهر گفته است: «عدم توجه به بخش عمراني يكي از مشكلات عديده من در اين دو سه سال اخير بود.

در واقع با وجود بودجه بسيار خوبي كه در وزارتخانه براي ادامه بازسازي تئاترشهر مصوب شده است متاسفانه به خاطر بي تدبيري، ما نتوانستيم آن چيزي را كه شايسته و بايسته است در تئاتر شهر انجام بدهيم و بازسازي تئاتر شهر را تكميل كنيم. با وجود اين ضرورت و با كمك اين فرزند ها (كاركنان تئاترشهر) كارهاي فراواني انجام داديم. يادمان نرفته وقتي من آمدم زيرزمين تئاترشهر در چه وضعيت اسفناكي قرار داشت. وقتي پرسيديم آیا اين سقف ها را درست نكرديد، گفتند ۲۰۰ ميليون تومان درخواست هزينه كرديم كه هنوز تامين نشده و من به كمك همين فرزند هاي تئاتر شهر طي ٢٤ ساعت با ۳ ميليون تومان آن را تمام كرديم. »

روزنامه اعتماد در تاريخ ١ خرداد ٩٧ طي گزارشي با عنوان «قلب تئاتر تير مي كشد» به شائبه هايي پيرامون اعتبارات هزينه شده است در بازسازي تئاتر شهر اشاره كرد. در بخشي از گزارش مورد نظر آمده بود: «شايعه در فقدان شفافيت شكل مي گيرد. يك منبع آگاه در گفت وگو با «اعتماد» از صرف بيش از ٨ تا ١٠ ميليارد تومان براي بازسازي سالن هاي «سايه»، «قشقايي» و نوسازي «اتاق هاي نور» و احداث دو «پلاتو اجرا» در طبقه زيرين تئاترشهر در آخرين بازسازي خبر داده هست. »

رقمي كه در ادامه از سوي سرپرست دفتر طرح هاي عمراني وزارت ارشاد مورد تاييد قرار گرفت. اعتباري كه فقط در مرحله اول بازسازي (از سال ٩٢ به بعد) هزينه شد حال آنكه اين ساختمان از سال ٨٦-٨٥ تا امروز چندين بار درگير بازسازي و نوسازي بوده هست. اين بخش از بیانات شريعتي به خوبي نشان دهنده اهميت توجه به پرسشها مالي در بازسازي هست. اينكه شركت پيمانكار برچه اساس فقط براي تعويض و نوسازي سقف كاذب تئاتر شهر تقاضاي اعتبار ٢٠٠ ميليون توماني داده است؟

نكته مهم ديگر جايي مطرح مي شود كه مدير پيشين تئاتر شهر مي گويد: «متاسفانه فرزند هاي تئاتر شهر در دوره بازسازي پيشين به هيچ عنوان نه تنها به عنوان مسوولان فني بلكه به عنوان مشاور هم به كار گرفته نشدند و نتيجه آن، اشتباه هاي متعددي بود كه در سالن ها اتفاق افتاد و اگر ما نبوديم سالن «سايه» به صورت چهار سويه طراحي مي شد. همچنين با حمايت و كمك فرزند هاي تئاتر شهر نورپردازي محيطي تئاتر شهر انجام شد. اصلاح لوله كشي گاز كه بعد از اتفاق ساختمان پلاسكو انجام شد هم حاصل زحمات كاركنان زحمتكش تئاتر شهر بود. همچنين ايمن سازي صحنه سالن اصلي و ايجاد شرايط جديد براي دكور و نور همه اتفاقاتي بودند كه با كمك فرزند هاي تئاتر شهر رقم خورد. »

او همچنين با قدرداني از حمايت مهدي شفيعي، مديركل پيشين هنرهاي نمايشي اضافه كرد: من اگر امكان استقلال مالي در حوزه خودم را داشتم مطمئنا مي توانستم امكانات و كارهاي ديگري رقم بزنم كه اين هم از مشكلات وزارت ارشاد است كه بودجه عمراني در اختيار اداره كل مادر و تخصصي نيست. به اين ترتيب بیانات شريعتي در سه سطح قابل صورت بندي است كه هر سه به بحث بازسازي مجموعه بازمي گردد.

١- عدم توجه دفتر طرح هاي عمراني و معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت ارشاد به بحث بازسازي تئاترشهر با وجود تصويب بودجه مناسب.

٢- ارقامي كه با نشانه بازسازي درخواست مي شوند و نسبت خروجي در مقايسه با اعتبارهاي دريافتي.

٣- لزوم تخصيص اعتبار جداگانه به اداره كل هنرهاي نمايشي براي اداره امور جاري و زيربنايي تئاتر كه تاكنون بارها مطرح شده است است.

لزوم تشكيل شرکت تئاتر
سعيد اسدي، مدير جديد مجموعه تئاتر شهر يكي از افرادي بود كه دو سال قبل در گفت وگو با خبرگزاري ايرنا از اهميت لزوم تغييرات ساختاري در وزارت ارشاد سخن گفت: «شايد مورد نیاز باشد شرکت تئاتري هم تاسيس شود تا در هر شهرستان سازماني مستقيم مسوول تئاتر وجود داشته باشد. به اين ترتيب هر شهرستان با وجود برنامه مي تواند از بودجه اي كه در اختيار شرکت تئاتر قرار مي گيرد، برخوردار شود.»

بازسازي، يك بحث تخصصي است
سيدصادق موسوي يكي ديگر از مديران اسبق تئاتر شهر است كه در آخرين نشست رسانه اي خود به دو عنوان اهميت بازسازي و بودجه اختصاصي اشاره كرده بود: «در معماري اوليه تئاتر شهر يك سالن اصلي وجود داشت ولی در حال حاضر سالن هايي در پاركينگ و زير زمين تئاتر شهر ايجاد شده است است كه بسيار نا امن هستند و اين سالن ها فاقدسيستم اعلام حريق، سيستم اطفاي حريق و در هاي خروج اضطراري هستند، من نامه هاي متعددي به اداره كل هنرهاي نمايشي داده ام ولی در حقيقت بحث عمراني بحثي تخصصي است و معاونت و مركز نيز به تنهايي (با دست خالي) نمي توانند كاري انجام بدهند. »

اعلام خطر و ديگر هيچ
اتابك نادري يكي ديگر از مديراني بود كه هر چند مدتي كوتاه اين مسووليت را برعهده داشت ولی در همين بازه زماني نيز با يك گفت وگوي جنجالي شروع شد. «به لحظه انفجار تئاتر شهر رسيده ايم!» تيتر بیانات نادري در اعتراض به وضعيت تئاتر شهر بود. سال ٩٢ بود كه او نسبت به وضعيت ايمني مجموعه هشدار داد و تاكيد كرد: «بايد زنگ خطر و احتياط را بزنيم آیا كه به لحظه انفجار مشكلات فني و زيربنايي تئاتر شهر رسيده ايم. نگراني بسيار زيادي در اين زمينه داريم آیا كه تئاتر شهر مدت هاست باري به هر جهت فعاليت كرده ولی امروز لحظه انفجار مشكلات آن است و بايد اقدامي ضرب الاجل انجام دهيم. »

نادري با اظهار نگراني شديد از وضعيت ايمني مجموعه تئاتر شهر گفته بود: «اين نگراني را به آقاي مرادخاني، معاون هنري وزارت ارشاد نيز انتقال یافته كرده ايم و ايشان هم پيگير حل مشكلات از طريق وزارتخانه هست. تئاتر شهر رو به ويراني است و اگر وضعيت به همين منوال پيش برود، اين اتفاق سریعتر مي افتد. همچنان كه سقف آن چكه مي كند و نيازمند عايق بندي است و همچنان از سيستم اعلام و اطفاي حريق ، علايم هشدار دهنده ، خروج اضطراري و غيره بي بهره هست، در حالي كه اينها بديهي ترين چيزهايي است كه بايد در ساختمان هاي معمولي هم باشد چه رسد به مجموعه اي مانند تئاتر شهر كه يك مكان ملي و هنري است و روزانه مراجعه هاي بسيار زيادي به آن مي شود. »

بنابراين صحبت هاي شريعتي بار ديگر باب مساله اي را گشوده كه گويي قرار است همچنان با بي توجهي مواجه شود. ولی نكته اينجاست كه سرپوش گذاشتن و ناديده گرفتن كم كاري نهادهاي مسوول در اين امر در آينده نوك پيكان را به سوي همه بازمي گرداند نه فقط يك نهاد.

مدير سابق تئاتر شهر : عدم توجه به بخش عمراني يكي از مشكلات عديده من در اين دو سه سال اخير بود. در واقع با وجود بودجه بسيار خوبي كه در وزارتخانه براي ادامه بازسازي تئاترشهر مصوب شده است متاسفانه به خاطر بي تدبيري، ما نتوانستيم آن چيزي را كه شايسته و بايسته است در تئاتر شهر انجام بدهيم و بازسازي تئاتر شهر را تكميل كنيم.

لزوم تشكيل شرکت تئاتر ، تغيير مديريت در تئاترشهر

روزنامه اعتماد

واژه های کلیدی: تئاتر | مجموعه | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz